கண்ணா, மணிவண்ணா, கோபாலா.

ஷ்டமி திதியாம்.

வணி ரோகிணியாம்.

டையர் குலத் திலகமாம்.

ரேழு உலகங்கள் படைத்தவனாம்.

ரலில் கட்டுண்டவனாம்.

ழி முதல்வனாம்.

ட்டா உறி திருடியவனாம்.

னமாய் பூமியை மீட்டவனாம். 

ந்தலையின் மேல் பாதம் பதித்தவனாம்.

ரு இரவின் பொழுதில் உதித்தவனாம்.

ங்கி உலகளந்த உத்தமனாம்.

ஒளஷதம் மனதிற்கு மணிவண்ணனாம்.

 கோபாலா, தே நான் வேண்டுவதுமாம்.  
6 comments:

 1. PUTHIYA AANMEGA AATHICHUDI Besh BESH =BRP
  ReplyDelete
 2. Good , send it to Godha for her school aathichuvadi.

  By the way ahdhe means the above smruthis is that so?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks Viju. I'll send it to Godha. I searched the meaning for "ak" and it has a big grammar. In short, you are correct.

   Delete